Den nordnorske tenoren Kristian Krokslett er en allsidig sanger og har de senere årene flere ganger vært engasjert ved de aller fleste operascenene i Norge. Han har medvirket i en rekke nyskrevne norske operaer som for eksempel Sigmund Lillebjerkas Jomfru Rosenving på Santavajasø, Bodvar Moes Jedermann, Terje Bjørklunds Frøken Victoria og Ragnar Söderlinds I Cancelliraadens Dage. Kristian har også vært med i Verdis Aïda og Un Giorno Di Regno, Puccinis Tosca og Madame Butterfly, Bizets  Carmen, Leoncavallos I Pagliacci og Mascagnis Cavalleria Rusticana

Gjennom årene har Kristian medvirket på en rekke ulike CD-innspillinger, og har også gitt sin stemme til reklame- og tegnefilmer.

På Kroksletts kirkemusikk-repertoar finner man blant annet Mozarts Requiem, Rossinis Petite Messe Solenelle, Verdis Requiem, Beethovens Messe i C og Händels Messiah. 


Kristian Krokslett as Don Jose i Bizet´s Carmen


 

Reklamer